Πρόσκληση στην 42η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-42-24-10-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ