Πρόσκληση στην 40η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-40 -10-10-2016 THΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΣΤΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ