Πρόσκληση στην 40η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40 (30-10-2017 )

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ