Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Τρίτη 23 Μαίου 2017

4Η – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017