Πρόσκληση στην 39η(Tακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 στη Χώρα Σκύρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ