Πρόσκληση στην 37η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017, στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 37 (09-10-2017 )

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ