Πρόσκληση στην 35η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35 (25-9-2017 )

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ