Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-3-16-1-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ