Πρόσκληση στην 3η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 03 (15-01-2018 )

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ