Πρόσκληση στην 24η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017, στη Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24 3-7-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ