Πρόσκληση στην 20η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20 6-6-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ