Πρόσκληση στην 19η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 29η Μαΐου 2017,στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19 29-5-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ