Πρόσκληση στην 17η(Ειδική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση στην 17η (Ειδική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας