Πρόσκληση στην 16η(Τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση στην 16η Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας