Πρόσκληση στην 15η συνεδρίαση ( Τακτική )του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12 :00 π .μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύρου (Χώρα Σκύρου)

Πρόσκληση στην 15η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας