Πρόσκληση στην 15η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,την Τρίτη 2 Μαίου 2017, στην Λαμία,

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15 2-5-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ