Πρόσκληση στην 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14 24-4-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ