Πρόσκληση στην 10η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10 6-3-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ