Πρόσκληση στην 5η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5 30-1-2017

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ