Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθ/δας: «Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2017-Υποχρεώσεις Βιοκαλλιεργητών»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 5ΕΤΙΑΣ ΕΛΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2017