Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 27ης Σεπτεμβρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 8 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

8o-ΠΡΑΚΤΙΚΟ-2016-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ