Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17 ης Οκτωβρίου 2016, αριθμός Πρακτικού 41 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός πρακτικού 41 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σχολιάστε