Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 25ης Σεπτεμβρίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 35 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 35 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ