Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Ιουλίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 24 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 24, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 3ης Ιουλίου 2017

Σχολιάστε