Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Ιουνίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 23 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Σχολιάστε