Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 10ης Οκτωβρίου 2016, Αριθμός πρακτικού 40 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σχολιάστε