Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ης Μαΐου 2017, Αριθμός Πρακτικού 18 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 18, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ης Μαΐου 2017

Σχολιάστε