Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 2ας Μαίου 2017,Αριθμός Πρακτικού 15 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15, ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ 2ΑΣ ΜΑΙΟΥ 2017

Σχολιάστε