Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 27ης Μαρτίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 11 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 11 ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 27-03-2017

Σχολιάστε