Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 21ης Μαρτίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 10 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 21ης Μαρτίου 2017

Σχολιάστε