Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 13ης Φεβρουαρίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 2 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ