Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 13ης Φεβρουαρίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 7 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 7, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 13-02-2017

Σχολιάστε