Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 6ης Φεβρουαρίου 2017,της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 6ης Φεβρουαρίου 2017