Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 30ης Ιανουαρίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 5 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΣΤΕ

Σχολιάστε