Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 23ης Ιανουαρίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 4 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αιθμός Πρακτικού 4,της συνεδρίασης της 23ης Ιανουαρίου 2017

Σχολιάστε