Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 26ης Σεπτεμβρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 38 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ