Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 19ης Δεκεμβρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 50 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 50 της Οικονομικής Επιτροπής

Σχολιάστε