Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 14ης Νοεμβρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 45 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 45 της Οικονομικής Επιτροπής

Σχολιάστε