Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Νοεμβρίου 2016, Αριθμός Πρακτικού 47 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 47 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σχολιάστε