Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις, Αριθμός Πρακτικού 9 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ