Πίνακες θεμάτων-αποφάσεων της 10ης Ειδικής συνεδρίασης και της 11ης Ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 10ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ