ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση του Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΥΠΟΜΕΤΡΟ-6-1-ΝΕΟΙ-ΓΕΩΡΓΟΙ-ΟΚΤ-2016-1-1