Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 48ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΤΗΣ-48ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΤΗΣ-Ο.Ε