Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 3ης/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΤΗΣ 29ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Σχολιάστε