Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 2ης συνεδρίασης (Ειδικής) της 5ης Μαρτίου 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ -5-3-2017