Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 16ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Σχολιάστε