ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 179-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΩΕ987ΛΗ-ΛΑ6(1) – ΑΠΟΦΑΣΗ 179-2017–