Ορθή Επανάληψη ως προς το 4ο Έκτακτο θέμα, Αριθμός Πρακτικού 18 της συνεδρίασης της 22ης Μαΐου 2017, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ορθή Επανάληψη ως προς το 4ο Έκτακτο θέμα, Αριθμός Πρακτικού 18

Σχολιάστε