Ορθή Επανάληψη ως προς το 2o έκτακτο θέμα του Πρακτικού 48 της συνεδρίασης της 5ης Δεκεμβρίου 2016 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ορθή Επανάληψη ως προς το 2o έκτακτο θέμα του Πρακτικού 48

Σχολιάστε