Ορθή επανάληψη ως προς τα έκτακτα θέματα 4ο και 5ο, Αριθμός Πρακτικού 31 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ω8ΕΠ7ΛΗ-4ΦΞ (2η τροποποιηση-ΑΔΑ)

Σχολιάστε